Nasza strona jest jeszcze w budowie, ale już zapraszamy Cię do zapoznania się z nasza ofertą.

Nasza oferta

Szkolenia

Zabezpieczenia medyczne imprez i uroczystości

Pokazy ratownicze

Szkolenia

Szkolenia prowadzimy w całej Polsce. Istnieje możliwość prowadzenia szkoleń także w soboty i niedziele. Celem ustalenia terminu prosimy o kontakt.

Dostępne szkolenia

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w standardzie BLS/AED zgodnego z wytycznymi 2015

Szkolenie 1 dniowe dedykowane dla wszystkich grup zawodowych i instytucji.

Zagadnienia:

  • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
  • Taktyka działań ratowniczych,
  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i automatyczna defibrylacja zewnętrzna,
  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci,
  • Pierwsza pomoc przy zadławieniach,
  • Zaopatrywanie krwotoków, urazów.

Projekt mały ratownik

Szkolenie dedykowane dla dzieci i młodzieży, szkolenie ma na celu zapoznać z zasadami zachowania się i udzielana pierwszej pomocy.

Kontakt